Een Schatkist van Overdracht door Geschriften

Een Commentaar op De Kostbare Schat van de Fundamentele Ruimte van Fenomenen

EAN:  9789079384990
Publicatiedatum:   27-09-2021
Uitvoering:  Hardback
Taal:  Nederlands
Bladzijden:  632

  Leverbaar bij Centraal Boekhuis

Longchen Rabjam wordt geëerd als een van de grootste leraren in de Nyingma-school van het Vajrayana-boeddhisme. Hij schreef meer dan 250 verhandelingen over een breed scala van onderwerpen, maar is het meest bekend van zijn boeken over dzogchen, of grote volmaaktheid, in het bijzonder de uitgebreide scholastische tekstuitleg van de tantra’s van de grote volmaaktheid, bekend als de Zeven Schatten. Deze verzameling bespreekt de oorspronkelijke aard die de grond van alle ervaring is, het zicht, de meditatie, de handelwijze en de uiteindelijke vrijheid die de verwezenlijking is van het spirituele pad. De schat die gewoonlijk bekendstaat als de Chöying Dzöd, bestaat uit twee teksten, namelijk Longchen Rabjam’s brontekst (afzonderlijk gepubliceerd als The Precious Treasury of the Basic Space of Phenomena) en zijn eigen commentaar daarop. Dit boek, Een Schatkist van Overdracht door Geschriften, bevat (naast de brontekst) dat commentaar, dat uitgebreid ingaat op de thema’s die in de bronverzen worden gepresenteerd. Deze bij elkaar horende teksten behandelen de trekchö benadering (het doorsnijden van soliditeit) van grote volmaaktheid, die spirituele beoefenaren met een zeer grote scherpzinnigheid moeiteloos tot vrijheid brengt. Terwijl Longchen Rabjam uitgebreid put uit de tantra’s en de kerninstructies van de grote volmaaktheid, vat hij de bepalende thema’s van deze benadering samen vanuit het perspectief van de fundamentele ruimte van fenomenen – natuurlijk voorkomend oorspronkelijk gewaarzijn, de ontwaakte geest. Longchen Rabjam stelt over de Chöying Dzöd: “Hoewel de thema’s in deze tekst zo diepgaand zijn dat gewone mensen het lastig zullen vinden hun betekenis te doorgronden, heb ik ze gepresenteerd zonder ze te versnijden met gewonere thema’s. Op deze manier heb ik gewaarborgd dat deze leer over de vajra hart-essentie, de meest majestueuze spirituele benadering, lang in de wereld zullen meegaan.” “Aan degenen van jullie die fortuinlijk genoeg zijn om een toegewijde belangstelling te hebben voor deze voortreffelijke spirituele benadering is mijn welgemeende advies: Deze tekst zal dienen als jouw ogen, dus behandel hem met het grootst mogelijke respect”. Dit boek bevat een voorwoord door Zijne Eminentie Chagdud Tulku Rinpoche, een inleiding door Eerwaarde Tulku Thondup Rinpoche, een voorwoord bij de Nederlandse vertaling door Daan Goedhart, en Patrul Rinpoche’s “Oproep om de Zeven Schatten te Lezen”. De tekst werd vanuit het Tibetaans naar het Engels vertaald door Richard Barron met het Padma Translation Committee en uitgegeven door Padma Publishing. Daan Goedhart vertaalde deze uitgave naar het Nederlands, met steun van Marianne de Soet en Dorothea van der Sar, onder redactie van Hans Knibbe. Stichting Zijnsoriëntatie heeft tot doel om het gedachtegoed van Zijnsoriëntatie zoals Hans Knibbe dit heeft ontwikkeld, te ontsluiten voor iedereen die hier baat bij zou kunnen hebben. Hans Knibbe (1949) is de oprichter van de school voor Zijnsoriëntatie. In dzogchen vond hij zijn belangrijkste inspiratie die hij – op geheel eigen, Westerse wijze – steeds verder uitgewerkt heeft tot een modern pad van verlichte levenskunst. Stichting Zijnsoriëntatie Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht www.stichtingzijnsoriëntatie.nl

Nederlandse vertaling van A Treasure Trove of Scriptural Transmission van Longchenpa, over Dzogchen, een non duale leer gericht op het ontdekken van je diepste, oorspronkelijke staat van zijn.

Longchenpa wordt gezien als een van de belangrijkste auteurs van geschriften uit de Dzogchen-traditie. Dzogchen (‘Grote Volmaaktheid’) is een nonduale leer en beoefening die gericht is op het ontdekken van je diepste, natuurlijke, oorspronkelijke staat van zijn. In de Nyingma-school, een van de vier belangrijke scholen in het Tibetaans boeddhisme, wordt het als het hoogste pad naar verlichting gezien. Ook in de andere scholen wordt Dzogchen, zij het in mindere mate, gepraktiseerd. De Tibetaanse Bön traditie kent ook een eigen lijn van Dzogchen leraren. Sinds de zestiger jaren zijn er vele spirituele tradities en leraren in het Westen die op Dzogchen zijn gebaseerd of daardoor zijn geïnspireerd. Longchenpa systematiseerde de Dzogchen uit de Nyingma school. Hij richtte zich daarbij vooral op de interpretatie van de Hart Essentie (Seminal Heart, of Nyingthig). Dit zijn 11-12e-eeuwse onthullingen die tot een herinterpretatie van de Dzogchen in Tibet hebben geleid. Longchenpa had een ongekend brede en encyclopedisch kennis van boeddhistische literatuur die hij in zijn geschriften verwerkte. Longchenpa schreef bovendien eigen werk, terwijl in die tijd vooral veel teksten werden ‘geopenbaard’.

Dit boek bevat dertien hoofdstukken waarin zowel een systematische uiteenzetting van de visie van Dzogchen staat beschreven, als een evocatieve bezinging van de verlichte openheid en vrijheid van de aard van onze geest.

Dit boek is de eerste Nederlandse vertaling van het boek A Treasure Trove of Scriptural Transmission. De Tibetaans-Boeddhistische leraar Longchen Rabjam (meestal afgekort tot Longchenpa) schreef het in de 14e eeuw en het werd in de vorige eeuw naar het Engels vertaald door Richard Barron en het Padma Translation Committee. Longchenpa wordt gezien als een van de belangrijkste auteurs van geschriften uit de Dzogchen-traditie. Dzogchen (‘Grote Volmaaktheid’) is een non duale leer en beoefening die gericht is op het ontdekken van je diepste, natuurlijke, oorspronkelijke staat van zijn. In de Nyingma-school, een van de vier belangrijke scholen in het Tibetaans boeddhisme, wordt het als het hoogste pad naar verlichting gezien. Ook in de andere scholen wordt Dzogchen, zij het in mindere mate, gepraktiseerd. De Tibetaanse Bön traditie kent ook een eigen lijn van Dzogchen leraren. Sinds de zestiger jaren zijn er vele spirituele tradities en leraren in het Westen die op Dzogchen zijn gebaseerd of daardoor zijn geïnspireerd. Dit boek bevat zowel een systematische uiteenzetting van de visie van Dzogchen, als een evocatieve bezinging van de verlichte openheid en vrijheid van de aard van onze geest. Het boek behoort volgens Hans Knibbe, grondlegger en leraar van de School voor Zijnsoriëntatie, tot de absolute top op het gebied van Dzogchen. Ieder hoofdstuk van het boek bevat de hele Dzogchen-visie, telkens vanuit een andere invalshoek belicht. Als geheel beschrijft de tekst het pad van verlichting, vanuit het startpunt dat alles om te beginnen al volkomen vrij is. Als je dát ziet, zie je dat er géén verschil is tussen leegte en vorm, en in het verlengde daarvan ook niet tussen nirvana en samsara. In dit verlichte zicht waarin de lezer van de Schatkist wordt geïntroduceerd, blijkt dat er niets te bevrijden valt. Dit besef, dat zowel het zicht, de meditatie als het gedrag omvat, is het glorieuze resultaat van het pad. Longchenpa heeft bovendien vele citaten uit tantra’s, mystieke boeddhistische teksten, opgenomen. Daardoor bevat de Schatkist niet alleen zijn visie, maar ook een bloemlezing van Dzogchen-teksten uit de Nyingma-traditie die rond het midden van de 14e eeuw beschikbaar waren. Het boek heeft tevens bijlagen met een gedetailleerde verantwoording van zowel de Engelse als de Nederlandse vertaling en de gebruikte Tibetaanse bronnen. Hans Knibbe vond in Dzogchen zijn belangrijkste inspiratie voor een Westers, modern pad van verlichte levenskunst. Hij gebruikt dit boek in retraites en heeft de Engelse versie jarenlang intensief bestudeerd met een groep studenten. Daan Goedhart, een van deze studenten, vertaalde het boek vanuit het Engels naar het Nederlands, met steun van Marianne de Soet en Dorothea van der Sar, onder redactie van Hans Knibbe. Meer informatie: https://www.stichtingzijnsorientatie.nl/schatkist/

  EAN: 9789079384990
  Auteur: 
  Uitgever: Milinda Uitgevers B.V.
  Vertaler:  Daan Goedhart
  Publicatiedatum:   27-09-2021
  Uitvoering: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 161 mm
  Breedte: 233 mm
  Dikte: 42 mm
  Gewicht: 1128 gr
  Voorraad: Leverbaar bij Centraal Boekhuis
  Bladzijden: 632
  Trefwoorden:   non-dualiteit;tibetaans boeddhisme