De webwinkel van uw eigen boekhandel in Boxmeer

Privacy-beleid

Inleiding

Van Dinter Media B.V. meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website dinternet.nl verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Van Dinter Media heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van dinternet.nl te verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en niet-gepersonaliseerde zoekgeschiedenis.

Doeleindenverwerking

Van Dinter Media verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op dinternet.nl of bij onze fysieke winkel (2) Het verzenden van nieuwsbrieven.

Omgang met persoonsgegevens en data

Van Dinter Media maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door Van Dinter Media nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Van Dinter Media heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van Van Dinter Media die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens

Van Dinter Media biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan Van Dinter Media zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrieven

Iedere Nieuwsbrief die Van Dinter Media per e-mail verstuurt bevat een link waarmee men zich uit kan schrijven. Uiteraard kan Van Dinter Media dat zelf voor u doen naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.