Maandag 22 juli gesloten i.v.m. Daags na de Tour

Projectbeersing in Bouwprojecten


Nederlands | 20-10-2022 | 474 pagina's

9789082909524

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 59,19


 Van Dinter boeken

   Niet op vooraad bij onze leverancier, wel te bestellen

   Zonder kosten afhalen in onze winkel

   Verzendkosten €4,50, Vanaf €25,- gratis
Korte beschrijving/Annotatie

Heeft uw organisatie ook moeite met het voortdurend complexer worden van projecten en streeft u ook naar betere en betrouwbare informatie en data om de voorspelbaarheid van projecten te verbeteren?

Tekst achterflap

Het doel van dit boek is om een handleiding en richtlijn te creëren voor integrale monitoring en bewaking van bouwprojecten. De inhoud van dit boek verschaft inzicht, met veel praktijkvoorbeelden van de processen, tools en technieken die je kunt gebruiken om bouwprojecten te monitoren en beheersen. Leerdoelen van dit boek In dit boek doorlopen we meerdere stappen, processen, tools en technieken waarbij we projectmanagementuitvoering behandelen en uiteenzetten, om zo de geplande leerdoelen te behalen. Deze doelen zijn als volgt: a) Het ontwerpen en creëren van een Projectplan (PMP) voor een project zodat we dit effectief kunnen gebruiken voor het monitoren en beheersen van bouwprojecten. b) Het inrichten van een projectmanagement tool, in dit geval Primavera P6, zodat we op een gestandaardiseerde en efficiënte manier projecten kunnen volgen, monitoren, bewaken en rapporteren. c) Het valideren van het voorgestelde Projectplan, zodat er overeenstemming en goedkeuring kan worden verkregen van de projectsponsor of projectdirecteur. d) Het ontwerpen en creëren van Control Accounts voor projecten, zodat ze effectief kunnen worden gevolgd, gemonitord, bewaakt en gerapporteerd. e) Het effectief implementeren van Earned Value Management (EVM) met de daarbij behorende processen en technieken. f) Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren van een project met de processen, tools en technieken van Earned Value Management (EVM).

Slogan/Promotie

Dit boek is geschreven door Jan van den Berg, auteur van het boek Projecten Praktijkgericht Plannen )2018) Heeft uw organisatie ook moeite met het voortdurend complexer worden van projecten en streeft u ook naar betere en betrouwbare informatie en data om de voorspelbaarheid van projecten te verbeteren? Alhoewel het kennen van de projectmanagement tool en technieken essentieel is voor succes in projectbeheersing, is dat niet genoeg. Wat ook belangrijk is voor uw succes in projectmonitoring en beheersing is de competentie van fundamentele kennis van concepten van projectbeheer. Dit le(e)sboek, Projectbeheersing in Bouwprojecten geeft u een betrouwbare handleiding en leidraad om de complexiteit van projecten te verbeteren en effectiever te beheersen met een combinatie van fundamentele projectbeheersing processen, tools en technieken in een boek. Dit boek bestaat uit een ultra blended leer- en training omgeving die bestaat uit tekst, illustraties en online video's, die door middel van QR-codes in het boek kunnen worden gescand voor verdere uitleg en demonstratie. Deze instructie meekijkvideo’s staan op het digitaal platform YouTube en zijn openbaar toegankelijk. De drie voorbeelden die ik gebruik, het realiseren van een Projectplan (PMP), een infra project en een maindeck van een offshore platform, worden in Primavera P6 Rev 20 gemaakt. Het slechten van de silo's tussen scope, tijd en kosten worden in Primavera P6, en Excel uitgevoerd en gedemonstreerd. De risicoanalyses worden gedaan in Primavera Risk Analysis (PRA). Leerdoelen van dit boek In dit boek doorlopen we meerdere stappen, processen, tools en technieken waarbij we projectmanagementuitvoering behandelen en uiteenzetten, om zo de geplande leerdoelen te behalen. Deze doelen zijn als volgt: a) Het ontwerpen en creëren van een Projectplan (PMP) voor een project zodat we dit effectief kunnen gebruiken voor de het monitoren en beheersen van bouwprojecten. b) Het inrichten van een projectmanagement tool, in dit geval Primavera P6, zodat we op een gestandaardiseerde en efficiënte manier projecten kunnen volgen, monitoren, bewaken en rapporteren. c) Het valideren van het voorgestelde Projectplan, zodat er overeenstemming en goedkeuring kan worden verkregen van de projectsponsor of projectdirecteur. d) Het ontwerpen en creëren van Control Accounts voor projecten, zodat ze effectief kunnen worden gevolgd, gemonitord, bewaakt en gerapporteerd. e) Het effectief implementeren van Earned Value Management (EVM) met de daarbij behorende processen en technieken. f) Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren van een project met de processen, tools en technieken van Earned Value Management (EVM). Meest gestelde vragen in management overleg en rapportages Het boek heeft de specifieke leerdoelen die gekoppeld aan de zeven meest gestelde vragen tijdens projectmanagent overleg en rapportages zoals: 1. Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland? 2. Wanneer leveren we het project op? 3. Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget? 4. Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? 5. Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van werk? 6. Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget? 7. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten? Deze vragen worden in dit boek uitgebreid ontvouwd en geduid. Maar er is meer! Fundamentele kennis van projectbeheersing De fundamentele concepten, processen, tools en technieken die we nodig hebben voor effectieve projectbeheersing ontvouwen zich in Earned Value Management (EVM), ook wel Gerealiseerde waarde-methode genoemd, en is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het beheersen van projecten in tijd, geld en scope. EVM is een projectmanagement beheersysteem dat voorziet in het op tijd genereren van accurate, consistente, betrouwbare en voorspelbare managementinformatie die op alle niveaus een weergave geeft van de performance van een project. Earned Value management systems bestaan uit een 32-tal criteria die dienen te worden gevolgd, als je in aanmerking wilt komen voor contracten voor het Departement van Defensie van de Verenigde Staten. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om deze 32 systeemcriteria te implementeren, maar dan gaat het werkelijk om heel omvangrijke projecten met even zo grote projectteams. Ik heb de ervaring dat voor minder grote projecten niet alle 32 criteria nodig zijn en dat er tien het meest relevant zijn. Deze heb ik de tien pilaren van mijn EVM genoemd. Ook heb ik de benaming, vertaling en de interpretatie naar mijn eigen inzicht gebruikt zonder de integriteit van de oorspronkelijk systeemcriteria aan te tasten. Hieronder zie je de benamingen van deze tien pilaren. 1. Complete werkomvang definiëren 2. Definiëren wie wat maakt 3. Projectplanning maken voor het hele project 4. Werkbegroting voor alle onderdelen 5. Voortgangssysteem meten en vergelijken 6. Bepalen basislijn en voortgang 7. Registreren kosten gelijk aan opbouw budgetten 8. Monitoren verschil geplande voortgang en kosten ten opzichte van baseline 9. Analyseren verschillen tijd en geld, maatregelen nemen indien nodig 10. Wijzigingen werkomvang direct verwerken Ook het nut en noodzaak van deze tien pilaren worden uitgebreid omschreven, behandeld en toegelicht in dit boek. Het boek Het boek bestaat uit 474 pagina’s met talrijke illustraties en 20 meekijk instructie video’s en is beschikbaar in Paperback. Ook geïnteresseerd hoe u effectiever bouwprojecten betrouwbaar kunt monitoren en beheersen en hoeveel tijd en kosten je kunt besparen? Lees en bestudeer dit unieke boek.

Biografie

Jan van den Berg is een gepassioneerde projectmanagement professional en auteur met meer dan 40 jaar ervaring in het realiseren, en beheersen van integrale multidisciplinaire projecten. Auteur van Projecten Praktijkgericht Plannen (2018). Een expert in Primavera P6 en Earned Value Management (EVM) en Project Schedule Risk Analysis (PRA).

Inhoudsopgave

VOORWOORD …XIX HOOFDSTUK 1: INLEIDING…1 Heb haast als je tijd hebt …1 Doel van dit boek …3 Wat is het niet …3 Plan van aanpak …4 Leerdoelen van dit boek … 4 Hoe zijn deze leerdoelen in dit boek verwerkt? ..... 5 Hoofdstuk 1: Inleiding .... 5 Hoofdstuk 2: Inleiding tot projectmanagement .. 5 Hoofdstuk 3: Ontwerpen van een projectplan .... 5 Hoofdstuk 4: Generiek projectmanagement . 5 Hoofdstuk 5: Earned Value Management..... 6 Hoofdstuk 6: Inrichten monitoring en control .... 6 Hoofdstuk 7: Projectmanagement tool inrichten ...... 6 Hoofdstuk 8: Valideren van een project ....... 6 Hoofdstuk 9: Control Account Plan (CAP) .. 7 Projectbeheersing in Bouwprojecten vi Hoofdstuk 10: Wijzigingsbeheer .......7 Hoofdstuk 11: Updaten van een project..7 Hoofdstuk 12: Rapportage ....7 Voorbeeldproject 1: Projectmanagementplan ....7 Voorbeeldproject 2: Renovatie van een wegenkruispunt ......7 Voorbeeldproject 3: Maindeck voor een offshore platform ..8 Monitoren en bewaken .......9 Inzichten ...10 Wat telt onder de streep ....11 Gezichtsveld opdrachtgever en opdrachtnemer ....11 Overkoepelende principes ......11 Tijdigheid ....12 Eerlijkheid ...12 Interpretatie.......13 Afdwingbaarheid .....13 Benamingen en definities .......13 Benaming tijdmanagement ..14 Benaming planner ...14 NL/SfB 2005 - update 2019 .......14 Organisatiepsychologie.......15 Meest gestelde vragen tijdens managementoverleg ...15 Vraag 1: Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland? ..15 Vraag 2: Wanneer leveren we het project op? .16 Vraag 3: Bevindt het project zich – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget?...16 Inhoudsopgave Vraag 4: Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? ... 17 Vraag 5: Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk? ..... 17 Vraag 6: Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget? ... 18 Vraag 7: Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten? ... 18 HOOFDSTUK 2: INLEIDING TOT PROJECTMANAGEMENT .. 19 Wat is een project? ....... 19 Wat is projectmanagement? ..... 19 Procesgroep Initiatie .... 20 Procesgroep Planning .. 20 Procesgroep Uitvoering ...... 20 Procesgroep Beheer ...... 20 Procesgroep Afsluiting ....... 20 Projectmanagement processen en kennisgebieden. ...... 21 Procesgroep Beheer ...... 22 HOOFDSTUK 3: ONTWERPEN VAN EEN PROJECTPLAN . 23 Wat is een Projectplan? .... 23 Het Projectmanagement plan (PMP) ... 23 De andere deelplannen ....... 26 Monitor and Control Project Work. ..... 30 HOOFDSTUK 4: GENERIEK PROJECTMANAGEMENT ...... 31 Voorspelling van de projectplanning en opleverdatum .... 31 Inputs .... 32 Projectbeheersing in Bouwprojecten viii 3. Project performance data .....52 Scope-performance data .....53 Problemen (Issues) ..53 4. Projectkalenders .......54 5. Projectplanning data .......54 6. Organisatie proces assets .....55 HOOFDSTUK 5: EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) .57 Earned Value Management (EVM) ....58 Waar komt mijn kennis van EVM-methodologie vandaan? ......58 Is EVM moeilijk? .....59 De tien pilaren van Earned value management ......59 Waar geeft EVM antwoorden op? ......81 Vraag 1: Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland? .....82 Vraag 2: Wanneer leveren we het project op? .82 Vraag 3: Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget?...83 Vraag 4: Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? ....83 Vraag 5: Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk? ......84 Vraag 6: Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget? ....84 Vraag 7: Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten? ....85 Hoofdcomponenten Earned Value Management ..85 Schedule Variance (SV, projectplanning variatie)..85 Inhoudsopgave Cost Variance (CV, kosten variatie) ..... 86 Schedule performance index (SPI) en de Cost performance index (CPI). . 86 Schedule performance index (SPI,) project planning performance coefficient) .. 86 De formule voor de SPI is: SPI = EV/PV ... 86 De formule voor de CPI is: CPI = EV/AC . 86 Generiek voorbeeld van EVM-berekeningen . 86 Voorbeeld Control Account Plans (CAP’s) ...... 86 Uitleg over Control Account Plan (CAP) ... 87 Voorbeeld en uitleg S-Curve ..... 89 Earned Value Analysis .. 90 Estimate at Completion (EAC) ....... 92 EVM-berekeningen op basis van eenheden of manuren .. 93 Manuren of kosten? ...... 93 EVM-model op basis van manuren ....... 94 EVM-model op basis van kosten ..... 95 Hoe gaan we dit doen? ....... 96 Coderingen ..... 96 Coderingsstructuur aanmaken .. 97 Welke codestructuren hebben we nodig? ... 97 De Ondernemingsstructuur ...... 99 Codes voor resources ....... 101 Resource en kosten geladen projectplanning . 102 Wat zijn rollen? .. 111 Het aanmaken van rollen .. 111 Hoe maken we nu die rollen aan? ...... 111 Projectbeheersing in Bouwprojecten x Een infra voorbeeld. ....111 Hoe kennen we de tarieven toe aan de individuele resources? ....113 Resource ploegen ..114 Kostenrekeningen .....114 Wat is het hoofddoel van deze kostenrekeningen? ......114 HOOFDSTUK 6: INRICHTEN MONITORING EN BEHEER PROCESGROEP ....117 Projectmanagementprocesgroep Beheer .......117 Matrix van processen en kennisgebieden .....118 Wat zijn de startwaarden voor het kostenplan ......119 Project Integratie management ...119 Monitoring en beheer van de projectwerkzaamheden ....119 Inputs voor het monitoren en beheersen ...121 HOOFDSTUK 7: PROJECTMANAGEMENT TOOL INRICHTEN ..125 Inrichten projectstructuur ......125 BIM praat ..127 Data: ...127 Ontwerpen in 3D ...128 Werkplaatstekeningen .......128 Er is meer scope dan je kunt modelleren? ......128 4D Projectplanningen .......129 5D projectplanningen..129 Werkpakketten en werkpakketactiviteiten .129 Inhoud van een werkpakket en werkpakketactiviteiten .....130 Basislijn .....130 Inhoudsopgave Ondernemer structuur coderingen .... 131 Codes voor resources ..... 135 Resources .. 136 Financiering ... 137 Resource en kosten geladen projectplanning . 137 Het aanmaken van resources ...... 138 Project Management (RBS) .... 138 Infra projecten ...... 139 Infra arbeid ..... 139 Infra materieel ...... 139 Bouwstoffen/materialen .... 140 Resource breakdown structure voor andere disciplines ... 140 Voorbeeld 1 Renovatie van een wegenkruispunt .. 144 Voorbeeld 2 Projectmanagement plan (PMP) ..... 144 Voorbeeld 3 Offshore staalconstructieproject ...... 144 Waarom drie voorbeelden? .... 145 HOOFDSTUK 8: VALIDEREN VAN HET PROJECTPLAN . 147 Algemene inleiding .. 147 Bias, ruis en misleiding .. 148 Bias ..... 149 Ruis ..... 149 Misleiding ....... 149 Valideren van een projectplan .... 150 Wat gaan we valideren? ....... 150 1 Scope of werkomvang .... 151 Projectbeheersing in Bouwprojecten xii 2 Tijdvalidatie .......152 3 Kosten (Geld)validatie ...152 4 Risico's validatie ......152 5 Kwaliteit validatie ....152 Waar we vooral op moeten letten, zijn de vier items .....153 Voorbeelden van de validatieprocessen ..153 Voorbeeld 1 Het realiseren van een Projectplan (PMP) .153 Voorbeeld 1: Valideren en verifiëren .....157 Het valideren van de scope .....157 Valideren van de kosten ....161 Het valideren van het tijdsplan ...170 Eisen voor een standaard tijdspad ......170 Validatie van de resources voor dit project. ...190 Validatie van de opdrachtomschrijving ..199 Dit zijn de opdracht en de onderwerpen voor de validatie ...199 De basis van het plan moet gebaseerd zijn op de beste internationale standaardpraktijken. ....199 Het plan moet voorzien zijn van genaamde resources die elk hun eigen kalender van beschikbaarheid hebben. .200 Er moet keuze zijn tussen de verschillende resources. ......200 De resources dienen ook aparte tarieven te hebben op basis van hun functie en salariëring.......200 Er dient een resourceraming in het plan te worden opgenomen en die moet worden geïllustreerd met een resource histogram. ...200 Er dient een kostenraming in het plan te zijn opgenomen. Deze dient ook te worden geïllustreerd door een kostenhistogram en cashflow voor het project. ..200 Inhoudsopgave Het project begint op 1 januari 2021 en moet gereed zijn op 30 juni 2021. .... 201 Het budget is gesteld op 200k. ...... 201 Het plan moet worden uitgewerkt in Primavera P6 Rev.20. .. 201 Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren moet gebeuren op basis van Earned Value Management methodieken en technieken. ... 201 Het tijdsplan moet worden geëffend met de drie belangrijkste resources voor scope, tijd en kosten. De overlaad mag niet meer zijn dan 25% voor korte periodes. ...... 201 De risicoanalyse moet gebaseerd zijn op Quick risk analysis van P80 op basis van optimistisch (90), most likely (100), en pessimistisch (125) ....... 205 Project Duration Sensitivity Tornado Graph . 207 Performance drempels data: Cost Performance Index (en Schedule Performance Index) niet onder de .95 ...... 209 Valideren van de bedrijfsomgevingsfactoren en bedrijfsassets . 210 A) Beschikbare resources en de mate van bekwaamheid . 210 B) Projectmanagementsoftware en projectplanningstools ..... 211 C) Kengetallen, normen en kennisbanken voor het bepalen van het scopebasisplan, het tijdbasisplan en het kostenbasisplan ...... 211 D) Autorisatieprocedures en -volmachten ...... 212 E) Monitoring- en rapportagetools .... 212 F) Historische informatie ....... 212 G) Tools en methodieken voor projectbeheer . 212 H) Formele en informele (bestaande) projectplanningsprocedures, beleidsmaatregelen en handleidingen ...... 212 I) Bedrijfsprojectsjablonen ..... 213 Projectbeheersing in Bouwprojecten xiv Basislijnen van een project ...213 Definitie van basislijnen ....213 Instellingen in Primavera P6 ..214 Boekingsperiodes ..214 Earned Value settingen .....215 A) Techniek voor het berekenen van Performance Percent Complete .....216 B) Techniek voor berekenen van de schatting tot voltooiing ..217 Cost Performance (Kostenprestatie) ...218 Gebruiker gedefinieerde prestatiefactor. ..219 Basislijnen beheren en toewijzen ......220 Toewijzen en beheren van de basislijnen .....220 Zetten en beheren van de basislijnen. .....220 Techniek voor het toewijzen van de basislijn .....222 Voorbereiden voor Earned Value Analyses .225 Prestatie-indicatoren .......226 KPI’s in EVM .....226 KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) ......226 KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie)....226 KPI 3) Schedule performance index (SPI) ......226 KPI 4) Cost Performance Index (CPI) ......226 DCMA Kritieke Prestatie Indicatoren ....227 KPI 5) Critical path length index (CPLI) .227 KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) ....228 Earned value in Primavera .....228 Earned value in Excel .......228 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 9: CONTROL ACCOUNT PLAN (CAP) .... 229 Inleiding in Control Account Plan (CAP) .... 229 CAP in Excel voor dit project ....... 230 HOOFDSTUK 10: WIJZIGINGSBEHEER .. 237 Dit is wat de UAV zegt: ....... 237 De PMBOK Guide ... 238 Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering ... 241 Hoe ga je hier mee om? .... 241 Welke technieken staan ons ter beschikking? . 242 The Society of Construction Law .. 242 Time Impact Analysis- As Applied in Construction .... 242 Guild of Project Controls Compendium and Reference (CAR) .. 250 HOOFDSTUK 11: UPDATEN VAN EEN PROJECT ... 253 Inleiding updates .. 253 Projectplanning updates ... 253 Kostenupdates ....... 254 HOOFDSTUK 12: RAPPORTAGE ... 255 Inleiding ....... 255 Projectmanagementdashboards .. 255 Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) .... 258 KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) ..... 258 KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie) ... 258 KPI 3) Schedule performance index (SPI) ...... 258 Projectbeheersing in Bouwprojecten xvi KPI 4) Cost Performance Index (CPI) ......258 KPI 5 Critical path length index (CPLI) ...258 KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) ....259 Dashboards voor de KPI’s ....259 KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) ......259 KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie)....266 KPI 3) Schedule performance index (SPI) ......266 KPI 4) Cost Performance Index (CPI) ......267 KPI 5 Critical path length index (CPLI) ...267 KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) ....268 KPI’s in Primavera P6 ......269 GanttProject 3.2 ....269 VOORBEELDPROJECT 1: PROJECT 1: PROJECTMANAGEMENT PLAN ....271 De eerste update is een video opname ......272 Tweede update week eindigend op zondag 11 januari 2021 ..272 CAP voor week eindigend op 11 jan ...272 Histogram voor kosten ......273 Voortgang update einde week 18 januari .273 VOORBEELDPROJECT 2: PROJECT 2: RENOVATIE VAN EEN WEGENKRUISPUNT .....309 Project bijzonderheden: ..312 Gebudgetteerde kosten ......313 Hoe zijn deze kosten gebudgetteerd? ..314 Inhoudsopgave Valideren van het project Wiekenweg ... 317 Beheersing van risico’s en kansen ...... 317 Wat voegt risicomanagement toe .. 317 Meer tijd voor onzekerheden .. 322 Oplossing en verklaring van discrepantie ...... 357 VOORBEELDPROJECT 3: PROJECT 3: MAINDECK VOOR EEN OFFSHORE PLATFORM .. 359 Grafische afbeelding van de decompositie ..... 360 Initiële projectdata ...... 362 Basislijnen van dit offshore project .. 370 Basislijn Control Account Plan .... 371 Bewaken en rapporten van dit project .... 381 Inleiding tot het beheersen ...... 381 Opdrachten ..... 381 Updaten met Performance data .... 382 Update periode eind van week 7 februari 2021 .... 385 Update periode einde week 14 februari 2021. 390 Update periode einde week van 21 februari 2021 ...... 392 Update periode van einde week 28 februari 2021. ..... 393 Update data-date maart 2021 ....... 396 Update data-date van 25 april 2021 ... 399 Update data-date van 31 mei 2021 ..... 403 Voorbeeld projectstatusrapport. ...... 406 Update status datum 27 juni 2021 ...... 410 Update statusdatum 25 juli 2021 .. 411 Projectbeheersing in Bouwprojecten xviii Update statusdatum 29 augustus 2021 .....415 Projects compressietechnieken .....417 Her-zetten van de basislijn. .....421 Nieuw plan met updatet basislijn B2 ...422 Update status datum 26 september 2021 ......424 Voortgang bijwerken met werkelijke units ......425 Meekijkvideo werkelijke waardes invullen......429 Andere opties presenteren .......429 Kostenrekeningen ..438 Maandrapport voor september 2021 ..442 VOORBEELD MAANDRAPPORTAGE ......443 Samenvatting rapportage ..448 NAWOORD .......451 Dit was en is de doelstelling van mijn boek: ......451 TREFWOORDEN ..45

Details

EAN :9789082909524
Uitgever :Pumbo.nl B.V.
Publicatie datum :  20-10-2022
Uitvoering :Paperback / softback
Taal/Talen : Nederlands
Hoogte :238 mm
Breedte :170 mm
Dikte :27 mm
Gewicht :774 gr
Status :Niet op vooraad bij onze leverancier, wel te bestellen
Aantal pagina's :474
Keywords :  pro;projectmanagement projectbeheersing