Nieuw talent in Houten!

Houtense nieuwkomers op weg naar werk en opleiding: roadmap en tools

EAN:  9789463012324
Publicatiedatum:   28-02-2019
Uitvoering:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Bladzijden:  68

  Leverbaar bij Centraal Boekhuis

Nieuwkomers brengen vooral veel talenten met zich mee! Ze zijn ondernemend, slim, humoristisch, sociaal, creatief, zorgzaam, technisch, doorzetters, dankbaar en ontzettend gemotiveerd om hier een nieuw leven op te bouwen. Deze nieuwe talenten verdienen een goede kans op werk in onze maatschappij. Daarvoor is meer praktische en samenhangende steun nodig van o.a. vrijwilligers, coaches, werkgevers en andere betrokkenen die voor hen kansen helpen creëren. Deze publicatie biedt tools voor ondersteuning en begeleiding op weg naar participatie en werk voor nieuwkomers. Van 2016 tot en met 2018 is in opdracht van de gemeente Houten het deelplan participatie en werk ‘Blijven is meedoen in Houten’ uitgevoerd. Doel van deze aanpak was het stimuleren van participatie en integratie bij nieuwkomers: begeleiding en coaching ten behoeve van een actieve en positieve inzet van statushouders om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en werken. De auteur (als participatiecoach verbonden aan dit project en werkzaam bij ‘van Houten&co’) heeft samen met een team van vrijwillige loopbaancoaches uitvoering gegeven aan deze opdracht. Ter afronding van dit project is dit boek verschenen. Vanaf 2016 is door de auteur met meer dan 170 nieuwkomers gesprekken gevoerd over opleiding en werkervaring die ze met zich meebrengen. Daaruit komen een aantal routes naar voren die voor hen het meest passend zijn. Ongeveer een derde van deze nieuwkomers (30%) is vooral gebaat bij instroom naar opleiding in Nederland. Een Nederlands diploma biedt de beste startpositie voor de arbeidsmarkt voor jongvolwassenen. Bijna de helft van de volwassen nieuwkomers (46%) heeft kansrijke werkervaring in de zorg, onderwijs, techniek, logistiek of de ICT. Zij hebben bijscholing en training nodig om zich aan te kunnen sluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een klein aantal volwassen nieuwkomers vindt moeilijk werk omdat er geen tot weinig vraag is naar hun vakgebied op de Nederlandse arbeidsmarkt (7%). Zij zullen zich moeten heroriënteren naar meer kansrijk werk. Vaak speelt bij hen ook het verlies van status en positie een grote rol. Bijna een derde van de volwassen nieuwkomers (31%) kampt met gezondheids- en aanpassingsproblemen waardoor integratie en participatie moeizaam verlopen. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Dr. Michaela Schok is werkzaam als zelfstandig psycholoog, coach en adviseur. Als gepromoveerd psycholoog heeft zij expertise over posttraumatische stress, zingeving en veerkracht die ze inzet voor mensen, teams en organisaties. Van haar hand verscheen Meaning as a mission (Eburon 2009) en, samen met Henk Kamp, Na de missie; Tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront (Eburon 2016)

  EAN: 9789463012324
  Auteur: 
  Uitgever: Eburon Uitgeverij B.V.
  Publicatiedatum:   28-02-2019
  Uitvoering: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 200 mm
  Breedte: 200 mm
  Dikte: 7 mm
  Gewicht: 187 gr
  Voorraad: Leverbaar bij Centraal Boekhuis
  Bladzijden: 68
  Trefwoorden:   vluchtelingen statushouders asielzoekers