Elize leest: Herman Melville - Moby Dick

Tells the mad, raging, Shakespearean tale of Captain Ahab's insane quest to kill a giant white whale that has taken his leg, and upon which he has sworn vengeance, at any cost.

Hellen leest: Philip Huf - Wat je van bloed weet

Het is een roman over machteloosheid in familieverhoudingen en over de vraag of je jezelf ooit uit die verhoudingen kunt bevrijden. Wat je van bloed weet is Philip Huffs persoonlijkste roman tot nu toe.

Joris leest: Stanislaw Lem - Solaris

The astonishing novel which launched Joe Abercrombie's career, THE BLADE ITSELF is a superb, dark and addictive epic fantasy.

Karin leest: John Pel & Bert Muns - Sporen liegen niet

Sporen liegen niet van John Pel biedt een unieke inkijk in het werk van een forensisch rechercheur in de strijd tegen de zware criminaliteit. De lijst met zaken waarbij oud-forensisch rechercheur John Pel in zijn carrière betrokken was, is niet alleen indrukwekkend maar ook angstaanjagend.

Martien leest: Konstantin Paustovski - Verhaal van een leven 1

Paustovski schreef een memoriaal dat loopt van het einde van de tsarentijd tot aan de hongersnoden die voortkwamen uit de Nieuwe Economische Politiek van de Sovjets.